Wroclaw, Poland Operations

Paradigm Precision has a global presence with locations all over the world.
The plant located near Wrocław – Paradigm Precision Poland Sp. z. o.o. is the youngest site of the company.
The Polish branch started its activities in 2016.
At the moment, the company employs 85 people. Due to the development, employment is planned to increase to about 240 people by 2021.
The plant, located in a building with an area of approx. 4,200 m2, specializes in the production of precision parts for the aviation industry, such as rings and segments used in aviation turbine engines.

On the premises of the plant, equipped with modern machines, the following processes are carried out:
  machining:
          3, 4 and 5-axis CNC lathes,
          3 and 5-axis CNC milling machines;
  electro-discharging machining
          die-sink EDM,
          wire cut EDM,
          electro-discharge drilling;
  NDT - non-destructive testing with fluorescent penetrant (FPI).
The production profile is based on the machining of hard-to-machine materials based on nickel, among others:
          Inconel,
          Hastelloy.
Received accreditations and approvals:
          AS9100D (EN 9100: 2016),
          PWC approval for special processes - EDM and FPI.
As part of the Development Plan, Paradigm Precision focuses on:
          acquiring new clients of the aviation industry,
          improving the existing production base,
          creating a durable and reliable network of sub-suppliers and a cost-effective supply chain,
          developing cooperation with other aviation industry centres.


 

Paradigm Precision jako firma o globalnym zasięgu posiada lokalizacje na całym świecie.
Zakład zlokalizowany pod Wrocławiem - Paradigm Precision Poland Sp. z.o. o. jest najmłodszym odziałem firmy.
Polski oddział uruchomił swoją działalność w 2016 roku, obecnie zatrudnia 85 osób. W związku z rozwojem planowany jest wzrost zatrudnienia do około 240 osób do 2021 roku.
Zakład mieszczący się w hali o powierzchni ok. 4200m2 specjalizuje się w produkcji części precyzyjnych dla przemysłu lotniczego, takich jak pierścienie i segmenty stosowane w lotniczych silnikach turbinowych.
Na terenie zakładu, wyposażonego w nowoczesne maszyny realizowane są procesy:
  obróbka skrawaniem:
          tokarki CNC 3, 4 oraz 5-cio osiowe,
          frezarki CNC 3 i 5-cio osiowe;
  obróbki elektroiskrowej (elektrodrążenie):
          Elektrodrążenie wgłębne (EDM),
          Elektrodrążenie drutowe (WEDM),
          Wiercenie elektroiskrowe;
  NDT - badania nieniszczące metodą penetrantu fluorescencyjnego (FPI).
Profil produkcji oparty jest na obróbce materiałów trudnoskrawalnych na bazie niklu, m. in.:
          Inconel,
          Hastelloy.
Otrzymane akredytacje i zatwierdzenia:
          AS9100D (EN 9100:2016),
          Zatwierdzenie klienta (P&WC) dla procesów specjalnych EDM i FPI.

W ramach Planu Rozwoju Paradigm Precision skupia się na:
  pozyskaniu nowych klientów branży lotniczej
  polepszanie istniejącej bazy produkcyjnej
  stworzenie trwałej i niezawodnej sieci poddostawców oraz efektywnego kosztowo łańcucha dostawców
  rozwijanie współpracy z innymi ośrodkami przemysłu lotniczego